Từ năm 1997, hằng năm Toyota Việt Nam thực hiện trao tặng học bổng cho các sinh viên chuyên ngành ôtô, cơ khí, kỹ